Kdo jsem, co a jak dělám

Jmenuji se Líba Vaňková a moje cesta pomoci lidem vedla přes energetické léčení, masáže, studium homeopatie a intenzívní samostudium až k oblasti psychosomatiky. Tu jsem propojila s tím, co je mi dané - a to je dar energetické podpory pro ostatní lidi a v něm obsažené urychlení procesu uzdravování. 

Tahle má cesta trvá vlastně už 20 let.

Na osobních a online konzultacích mám nejraději to dobrodružství hledání a nacházení podstaty problému, intenzitu napojení i hloubku témat. S mými klientkami a klienty procházíme jednotlivá témata, která se skrývají za jejich zdravotními problémy. Jak se dostáváme blíž ke klíčovým situacím, pozoruji změny v jejich energetickém poli a podle toho je vedu potřebným směrem. Společně pak nacházíme a zpracováváme hluboké emoční bloky a zahajujeme cestu k jejich uzdravení. 

Klienti tak mají moji plnou pozornost, podporu a silné energetické pole, které jim dává možnost rychlejších změn na úrovni fyzického těla i na úrovni myšlenkových vzorců.

Svoje znalosti a zkušenosti z oblasti psychosomatiky dávám k dispozici ve své FB skupině SCHOPNOST SAMOLÉČENÍ - CESTA ŽENY, kde najdete velké množství inspirace z oblasti psychosomatiky a kde se také můžete ptát na příčiny svých zdravotních problémů.