4 psychosomatické tipy pro zdravé ledviny

Každý orgán v našem těle má z hlediska psychosomatiky svou klíčovou „emoci“. Tato emoce se nechá většinou shrnout do jednoho důležitého slova nebo pojmu, který vystihuje podstatu. Jaké je klíčové slovo / téma pro ledviny si povíme níže. Dnes se tedy nebudeme zabývat tím, že máme více pít, nebo jaké byliny bychom měli užívat. Jdeme se ponořit do hloubky sebe sama.

Naše EMOCE jsou tím, co stojí za příčinami našich NEMOCÍ. Zdravotní potíže vznikají ze stresových situací, na které jsme nedokázali v danou chvíli reagovat. Zpravidla jsme byli v situaci, která nám nevyhovovala, báli jsme se, nebo jsme zažívali jiné nepříjemné pocity. Nemohli jsme se bránit, nebo jsme na to neměli dost sil. Nedokázali jsme projevit, říct, co se nám nelíbí. Cítili jsme vztek, ale potlačili jsme ho. Atd.

Pokud daná situace není v nás plně přijata a dokud ji nezpracujeme, stále v našem těle představuje hrozící nebezpečí pro postupný vznik onemocnění. Tyto nezpracované situace v nás totiž postupně spouštějí vzorce chování, které jsou ovlivněné strachem (vztekem, bolestí, lítostí, křivdou), kterou v sobě stále máme, i když jsme ji ze své mysli už dávno třeba vytěsnili.

Co se tedy promítá do stavu našich ledvin?

Přečtěte si 4 hlavní témata, která v sobě nejspíš najdeme, pokud máme s ledvinami problémy.

Při čtení vnímejte, zda s Vámi dané téma rezonuje. Vidíte ho ve svém životě? Jak ovlivňuje Váš život?

V čem můžete začít tento svůj pocit měnit?

4 tipy pro zdravé ledviny

  1. Když jste naštvaní, buďte naštvaní! Když jste smutní, buďte smutní! Ledvinám nejvíce škodí ty emoce, které neprojevíme, ale necháme si je v sobě. Pokud tedy cítíme vztek, smutek, lítost apod., ledvinám i sobě nejvíc prospějeme tím, že je necháme naplno projevit. Kupodivu i pro naše okolí může být čitelnější a srozumitelnější, když uvidí, jaké emoce prožíváme.
  2. Zrevidujte svoje „životní prostředí“ – je zdravé, nebo toxické? Kdo nebo co ve vašem okolí vás „otravuje“? Ke komu cítíte odpor, který neprojevujete? Je velmi užitečné udělat občas inventuru vztahů s lidmi ve vašem okolí. Kdo je pro vás přínosem a kdo přítěží? Kdo mi způsobuje nepříjemné, divné, stresující pocity? Můžu to s tímto člověkem nějak vyřešit? Případně ho můžu propustit ze svého života? Můžu komplikovaný vztah vyřešit sama v sobě?
  3. Pohled zpátky: prozkoumejte dětství a náročné emoční situace v minulosti. Podívejte se na témata, která vám dodnes nedají spát, ve kterých pořád ještě vnímáte křivdu, ublížení, smutek, zlost.
  4. Odpouštějte, propouštějte. Základním tématem ledvin je „PROPUSTIT“

Klíčové slovo ODPUSTIT a PROPUSTIT je to, co ledviny doslova vystihuje. Našim ledvinám nesvědčí nic, co stagnuje. Nic, co potlačujeme. Jejich poselství je „Plně prožít a propustit“. Pokud tedy cítíme nějaké emoce, měli bychom si dovolit naplno je prožít bez ohledu na to, co si pomyslí okolí. Jejich plné prožití nám pomůže právě k tomu, abychom je mohli potom snadněji propustit.

I zpětně můžeme se spoustou minulých událostí pracovat. Propouštět je a odpouštět. Je to základ cesty ke zdraví a ledviny nás na tuto cestu vedou.

Další témata z oblasti Psychosomatiky najdete v mé FB skupině PSYCHOSOMATIKA A CESTA SAMOLÉČENÍ PRO ŽENY.

Líba Vaňková
Zabývám se psychosomatikou - provázím ženy na cestě k uzdravení sebe sama.