Bolesti hlavy – co za nimi vězí?

„Dneska ne, bolí mě hlava.“ – věta, která tak často zaznívá ve vtipech.

Možná vás ale překvapí, že je to vlastně hned první z psychosomatických témat.

Bolest hlavy totiž často signalizuje určité „přetížení našeho systému“. Ukazuje nám, že si před sebe klademe příliš mnoho úkolů, že přijímáme příliš mnoho zodpovědnosti. Pokud tedy právě teď nastupuje bolest hlavy, která vás nejspíš zanedlouho vyřadí z provozu, zamyslete se: co byste dělali, kdyby vás právě teď nebolela hlava? Co jste měli původně na programu? Není to něco, co vlastně neděláte rádi… co vás obtěžuje, zatěžuje..? Něco co vás bude stát příliš mnoho sil, energie?

Naše tělo a podvědomí nás tak mohou chránit před situacemi, které ve skutečnosti nechceme podstupovat. Ať už na vědomé nebo podvědomé úrovni.

Bolesti hlavy často bývají spojované s tématy velkého stresu, tlaku, napětí.

Tohle vysvětlení můžeme slyšet často a nijak nás nepřekvapí.

Ne vždy už ale dojdeme k tomu, proč se vlastně v takto stresujících situacích ocitáme? Proč se dostáváme do situací kdy jsme pod tlakem?

Bolest totiž může přicházet jako důsledek naší přehnané tendence zavděčit se – být nápomocní, vždy všem vyhovět. Pokud jsme takto nastavení, sami si neustále zvyšujeme úroveň stresu a dostáváme se pod tlak, protože naše povinnosti neustále narůstají. Protože se snažíme především vyhovět druhým, zanedbáváme naše vlastní potřeby, nezbývá nám čas na relaxaci a na aktivity které by nám udělaly dobře. Tělo nás pak může bolestí hlavy „chránit“ před dalšími ztrátami energie. Když nás bolí hlava, nikdo po nás přece nic chtít nebude… no ne?

Bolesti hlavy mohou také nastoupit, když čelíme určité životní změně.

Mohou upozorňovat na náš strach jít do nové situace, protože jsme si zvykly zůstávat v bezpečí našich stálých hodnot a „jistot“ a nevstupovat do neznáma. Tento strach může pocházet z obavy z opětovného selhání. A strach ze selhání si budujeme tím když nás naši nejbližší až příliš často kritizovali, hodnotili, upozorňovali na naše chyby… anebo nás byli ochotní přijmout a ocenit jenom tehdy když jsme byli úspěšní, lepší než druzí, byli jsme ty hodné milé holčičky (chlapečci).

Asi už tušíte, že se zde setkáváme s tématem hranic a jejich překračování ostatními na náš úkor, ať už se jedná o využívání, zneužívání naší energie, přenášení zodpovědnosti nebo třeba zesměšňování a snižování naší sebehodnoty.

Co když bolesti hlavy přejdou do migrény?

Migréna je pak ještě vyšší level už zmíněného. U ní je nezbytné zamyslet se nad našimi osobními hranicemi a (ne)schopností říci „ne“. Migrény jsou velkou lekcí v uznání naší vlastní sebehodnoty a otevření tématu sebelásky. Největší důležitost tu má nastavení našich hranic a vymezení se vůči tomu, co nám nevyhovuje. Tohle může být pro nás často ta největší výzva. Existují ale způsoby jak se to naučit a v případě migrén se rozhodně vyplatí do nich investovat svůj čas.

Často jsou migrény výsledkem situací, kdy jsme vystaveni velkému tlaku a zdá se nám že je mimo naše možnosti s tím cokoli udělat.

Někdy jdeme za limity svých možností, protože to od nás někdo očekává. Snažíme se vyhovět a naplnit očekávání ostatních, přičemž často zapomínáme na naše vlastní přání a potřeby, na naši vlastní cestu.

Migrény také odhalují naši velkou citlivost. Ta může být celková a můžeme ji označit za jeden z našich povahových rysů, ale také se může týkat třeba jen nějakého konkrétního tématu – může se projevovat v určité situaci nebo ji probudí kontakt s některým typem lidí. I tady je velmi užitečné pokusit se dopátrat toho, z čeho tahle citlivost vznikla. Na základě jakého našeho vnitřního zranění jsme si ji vypěstovali?

Výzvou migrén je tedy umět ostatním říct ne, vymezit se proti neustálému přesouvání zodpovědnosti z ostatních na nás a začít se oprošťovat od toho, že naše hodnota je závislá na hodnocení ostatních lidí. A často také vybízí k tomu, abychom vyřešili zranění z minulosti, která nám pořád až příliš bolestivě ukazují které situace nebo typy jednání nemáme ještě správně uchopené.

Pokud je toho tlaku už příliš, je tu cesta jak s tím začít něco dělat hned teď. Prozkoumejte jak se mnou můžete začít nastavovat svoje hranice a tím zahájit cestu (nejen) k úlevě od bolesti. Možná už je ten pravý čas něco skutečně změnit.

Líba Vaňková
Zabývám se psychosomatikou - provázím ženy na cestě k uzdravení sebe sama.